3 hurtige facts om eltjek

Måske har du aldrig før hørt ordet eltjek, men du kan sikkert regne ud, at det handler om at få gennemgået sin el. Mange boliger har godt af at få set elinstallationer efter i sømmene, og især ældre boliger kan have en del skjulte syndere. Her er der brug for en fagperson, der kan lavet et ordentligt eftersyn.

Uanset om du bor til leje, har en andelsbolig eller ejerbolig eller driver en virksomhed med erhvervslokaler, har du elinstallationer, som kan have brug for et tjek. Du tænker måske ikke over det til hverdag, fordi det er forholdsvis skjult og så integreret en del af vores livsstil, at vi har tendens til at glemme det. Her får du lidt hurtige facts om eltjek, så du kan vurdere, om det er noget, du skal se nærmere på.

Hvad?

Et eltjek er helt grundlæggende et eftersyn. El-teknikeren gennemgår alle de synlige installationer, og derudover tages stikprøver fra de mere skjulte elementer. Det kan for eksempel være ved at skille stikdåser ad og åbne måletavler. Alle eventuelle fejl gennemgås, og der udarbejdes en rapport. Udover fejl og mangler er der fokus på, at alle installationer følger de lovgivningsmæssige krav til el.

Hvordan?

Et eltjek er som sagt en gennemgang af en ejendoms elinstallationer. I denne proces bliver nedenstående elementer kontrolleret:

  • Eltavler
  • Materiel bag afbrydere, stikkontakter og lampeudtag
  • Lavvolts- og 230V spot installationer
  • Elinstallationernes antal og dimensioner
  • Beskyttelse mod berøring med spændingsførende dele
  • Måling af fejlstrømsafbrydere

Hvorfor?

Der kan være flere grunde til, at det er en god idé at få lavet et eltjek. Hvis du har bygget nyt hus, tænker du måske, at det ikke er nødvendigt at få kontrolleret elinstallationerne. Men selv om arbejdet er udført for nylig, er det en god idé at få tjekket, at elektrikeren har gjort det korrekt. På den måde undgår du ubehagelige overraskelser senere, for eksempel i forbindelse med salg af huset.

Og apropos salg, så er det fornuftigt at få gennemgået al el inden et salg, så en potentiel køber ikke opdager fejl eller mangler, som du ikke var klar over fandtes. Derudover kan fejludførte elinstallationer udgøre en risiko, og derfor bør de kontrolleres.