Adiabaattinen prosessi: Termodynamiikan Peruskäsite

Adiabaattinen prosessi on keskeinen käsite termodynamiikassa, joka kuvaa tilannetta, jossa systeemi ei vaihda lämpöä ympäristönsä kanssa. Tässä artikkelissa tarkastellaan adiabaattisen prosessin perusteita, sen merkitystä ja sovelluksia eri tieteenaloilla sekä tärkeitä…